Jong geleerd is oud gedaan, hoe pak je dat als ouder aan? Het beweegvriendelijke consultatiebureau in Geldermalsen is op 19 september tijdens de Nationale Sportweek geopend. Veel kinderen en jongeren bewegen te weinig. Bewegen is belangrijk voor de motorische ontwikkeling. Om het bewegen onder jonge kinderen te stimuleren is het belangrijk hier zo jong mogelijk […]

Meer lezen

Op 24 en 25 september valt bij ruim 40.000 volwassenen en ouderen uit Gelderland-Zuid een brief van de GGD op de deurmat. In deze brief worden zij uitgenodigd om online een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. De antwoorden helpen uw gemeente om passende voorzieningen te treffen voor […]

Meer lezen

Op 20 september 2022 openden twee kinderen van basisschool ‘Het Kleurrijk’ het beweegstimulerend consultatiebureau in ’t Hert aan de Tijmstraat in Nijmegen. Bewegen is belangrijk voor de gezondheid tijdens het hele leven. Onder het mom: Jong geleerd is oud gedaan wordt het jonge kind op een beweegstimulerend consultatiebureau uitgedaagd om te bewegen. Ook komt daar […]

Meer lezen

Meer lezen

Inspectie hygiëne De GGD voert publieke gezondheidzorgstaken uit voor vluchtelingen en asielzoekers in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Voor de Oekraïense vluchtelingen worden op dit moment veel tijdelijke opvanglocaties geopend, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dit brengt extra GGD-taken met zich mee. Voorafgaand aan het opengaan van zo’n locatie, inspecteren medewerkers van Technische Hygiënezorg de opbouw en inrichting […]

Meer lezen